Seneca Resource Recovery er et ledende britisk avfalls- og gjenvinningsfirma som spesialiserer seg på produksjon, formidling og internasjonal eksport av brennstoff produsert fra avfall.

Seneca - Our Capability - Translated NO

Firmaet ble etablert i 2010 og leverer et stort spekter av høykvalitetstjenester innen avfallshåndtering til Carey Group, lokale myndigheter og bedrifter i Sør-England.

Seneca er nå en av Storbritannias største eksportører av brennstoff produsert fra avfall, og har etablert seg som en betrodd samarbeidspartner innen forsyning av drivstoff til flere av Europas ledende energigjenvinningsanlegg.

Våre langsiktige partnerskap innen avfall til energi-forsyning gjør at vi kan tilby svært effektive og bærekraftige behandlingstjenester for håndtering av avfallsstrømmer til offentlige, kommersielle og industrielle aktører samt til bygg- og anleggsbransjen. Vi sikrer også 100 % gjenvinning, slik at avfallsområdet ikke vokser.

Sertifiseringer

Seneca Resource Recovery har en rekke sertifiseringer som omhandler alt fra produksjon og systemer for miljøadministrasjon til flåteoperasjoner.

Sertifiseringene viser at vi overholder bransjestandardene, og at vi opererer innenfor de lovmessige rammene. Sertifiseringene gjør at kundene kan føle seg trygge på at Seneca arbeider innenfor et etablert rammeverk og overholder de driftsstandardene som forventes av et ledende gjenvinningsfirma.

  • ISO 9001, 1400, 18001 ISO 9001, 1400, 18001
  • Carpet Recycling UK Carpet Recycling UK
  • RDF Industry Group RDF Industry Group
  • Chartered Institute of Waste Management Chartered Institute of Waste Management
  • The Green Compass The Green Compass