Andrew er Seneca Resource Recoverys driftsleder, og han har over 20 års erfaring i lederstillinger innen drift og produksjon i Storbritannia, Europa og Asia. Han har opparbeidet seg en unik forståelse av avfalls- og resirkuleringsprosesser og fokuserer på kontinuerlige forbedringer av Senecas driftseffektivitet og leveringsevnen til kundene.

Andrew har det overordnede ansvaret for produksjon, transport og tilhørende administrasjonsfunksjoner for Senecas produksjonsanlegg, i tillegg til å håndtere Carey Groups interne resirkuleringsbehov.

Andrew Harper

Spørsmål og svar

Seneca har en åpen og hardtarbeidende kultur. Produksjonsanlegget vårt er ganske annerledes enn de byggfokuserte virksomhetene i resten av Carey Group. Vi har et begrenset antall prosesser som i sin natur kan være ganske repetitive, så vi jobber hardt for å holde teamet engasjert, motivert og ser på måter for å forbedre måten vi gjør ting på. Som et team verdsetter vi personalet vårt og deres innspill på hva vi gjør. Vi har en interaktiv kommunikasjonsstil der vi regelmessig snakker med alle på teamet for å avdekke problemer og diskutere løsninger, samtidig som vi fokuserer på personalets velferd og sørger for sikkerheten til alle våre ansatte.

Hos Seneca er vi alltid ærlige med kundene våre. Det vi sier er ikke alltid det de vil høre, men uansett om det er snakk om kunder eller leverandører, er det viktig å holde ting på rett spor. Selv med de vanskeligste problemene er det bedre å diskutere situasjonen og finne en gjensidig fordelaktig løsning.

Innenfor virksomheten har vi visse beregninger som vi måler. I all hovedsak er dette hva som kommer inn, hva vi trenger å produsere og kvaliteten på materialet som kreves. Målet vårt er å behandle fire og et halvt tusen tonn materiale per uke, men vi overvåker dette daglig i tråd med våre kontrakterte forsendelser til kraftverkene, da vi ikke kan ta med mer materiale enn vi kan sende. Materialet i anlegget styrer omsetningen, så dette (i tillegg til å sørge for at anlegget er trygt og rent) er en veldig viktig del av det jeg gjør.

Industrien blir stadig mer konkurransepreget med mange flere selskaper som prøver å gjøre det vi gjør, enn da vi startet i 2010. For å bekjempe dette problemet, utvikler vi kvaliteten på det ferdige materialet vi produserer, ved å trekke ut mer resirkulerbare elementer fra avfallet. På den måten kan vi lage et mer skreddersydd produkt som passer til en bestemt type kraftverk. I all hovedsak beveger vi oss mot å produsere fast gjenvunnet brensel, som er tørrere, men vanskeligere å produsere. Så for å kunne gjennomføre dette har vi investert ca. GBP 500 000 i nye maskiner.

I tillegg til å håndtere introduksjonen av den nye komprimeringsmaskinen i bedriften, som skiftet fokuset fra sammenpresset brennstoff fra avfall til containerbasert løst brennstoff fra avfall, er prosjektet som jeg har vært mest stolt av utviklingen av, lagerkontrollen og «maskinkontroll»-systemet som har blitt iverksatt de siste årene. Maskininformasjonen kommer nå rett inn i en database, hvor den overvåkes slik at gjentatte problemer og reparasjonstider kan fastslås. Alt forbruksmateriell og reservedeler blir overvåket i samme database, og bestilles automatisk på nytt når utløserpunktet er nådd.