Kevin kom til Seneca Resource Recovery i 2014 som kommersiell leder, og han ble forfremmet til kommersiell direktør i 2017. Han har 30 års erfaring innen avfalls- og gjenvinningsindustrien. I løpet av karrieren sin har han jobbet seg stadig oppover og hatt en rekke lederroller innen drift, salg og utvikling. Rollene han har hatt, har økt bransjekunnskapen hans på et bredt spekter av områder, blant annet innen renovasjon, avfallshåndtering og -behandling og ressurseksport.

Kevin har det overordnede ansvaret for håndtering av avfallsstrømmer i Seneca-anlegget, styring av eksportprosessen til brennstoff fra avfall og identifisering av forretningsutviklingsmuligheter i nye og etablerte markeder.

Kevin Sibley

Spørsmål og svar

Bedriftskulturen vår er svært positiv og inkluderende. Vi oppfordrer alle teammedlemmene våre til å bidra aktivt og fremme ærlig og oppriktig kommunikasjon. Vi har et sterkt ønske om å tilby løsninger som tilfredsstiller kundenes behov. For å oppnå dette, oppmuntrer vi til den rette typen atferd i teamet vårt og gir dem de ressursene de trenger.

Vi liker å være oppmerksomme på behovene til kundene våre og sørge for at vi forstår hva det er de ser etter i en leverandør og partner. For oss er engasjement og relasjoner nøkkelord. Vi har alltid ønsket å være Storbritannias ledende eksportør og leverandør av brennstoff fra avfall, og vi har aldri helt mistet framdriften og den smittsomme entusiasmen vi trengte for å oppnå det.

Lederteamet er ganske variert når det gjelder personlighet og ferdigheter, men vi samarbeider allikevel eksepsjonelt godt. Vi er en liten og sammensveiset gjeng, og vi vet alle nøyaktig hvilken rolle vi spiller. Og det er selvsagt en rekke fordeler ved å være del av en stor gruppe med selskaper.

Vi kom veldig raskt inn i eksportmarkedet for brennstoff fra avfall – vi er faktisk en av de opprinnelige pionerene, og har etablert oss som en av markedslederne. Sektoren har vokst betydelig frem til i dag, og siden det nå er en mye mer konkurransepreget bransje, ser vi nå i større grad etter muligheter i nye markeder. Vi har hatt særlig stor suksess i det polske markedet i det siste, noe jeg tror skyldes at vi forstår markedsdynamikken og har klart å forme tilbudet vårt mot å kunne fremme ekte vinn-vinn-partnerskap.

Det er også viktig at vi fortsetter å forbedre prosessene våre for drivstoffproduksjon og utvikle markedskunnskapen vår for å sikre at vi beholder plassen vår i bransjens fremste rekke.