I april 2016 startet Seneca Resource Recovery en fireårig kontrakt med Norfolk County Council, som gikk ut på å motta og behandle 30 000 tonn med husholdningsavfall hvert år. Vår løsning var basert på å minimere avfall sendt til søppelfyllinger ved å bearbeide husholdningsavfall til brennstoff fra avfall for energigjenvinning via vår veletablerte forsyningskjede for eksport.

For å kunne levere denne tjenesten, inngikk vi et samarbeid med Norwich-baserte PSH Environmental. PSH Environmental er en familieeid virksomhet som har eksistert i over 30 år, og som nylig har bestilt en produksjonslinje for brennstoff fra avfall ved resirkuleringsanlegget. Dette ga en flott mulighet for samarbeid mellom virksomhetene våre for å gi Norfolk County Council en robust løsning.

Løsningen har fungert perfekt siden dag én. De lokale myndighetene leverer husholdningsavfall til PSH Environmental-anlegget, hvor det forhåndsbehandles til riktig spesifikasjon og bearbeides til brennstoff fra avfall. Vi håndterer eksportprosessen og den endelige prosessen for energigjenvinning, sørger for at de nødvendige regulatoriske tillatelsene er på plass og organiserer transport av brennstoff fra avfall fra PSH-anlegget til Atteros Energu-from-Waste-anlegget i Wijster i Nederland.

Til dags dato har samarbeidsløsningen vår fullstendig oppfylt klientens forventninger og redusert søppelfyllingsavfallet med 100 % for over 50 000 tonn av Norfolks husholdningsavfall.

Kunde
Norfolk County Council
Beliggenhet
England