Som en av Storbritannias ledende produsenter for brennstoff fra avfall, har Seneca Resource Recovery etablert seg som en betrodd samarbeidspartner innen forsyning av drivstoff til energi fra avfallsanlegg i hele Europa. Vår kompetanse og kapasitet sikrer at vi konsekvent kan produsere og levere store mengder brennstoff av høy kvalitet til et bredt spekter av spesifikasjoner.

Vår produksjon av brennstoff fra avfall underbygges av velutviklede logistiske evner som dekker et bredt spekter av transportmetoder. Dette sikrer at vi fullt ut kan imøtekomme de langsiktige kravene for drivstofflevering til energi fra avfallsanlegg gjennom Storbritannia og Europa.