Senecas høyt utviklede produksjons- og eksportnettverk for brennstoff fra avfall gjør selskapet til en ideell strategisk partner for lokale myndigheter over hele Storbritannia. Vår kompetanse, evner og langsiktige kontrakter for brennstoff fra avfall sikrer at vi kan tilby offentlige kunder kommunale løsninger for avfallshåndtering, og unngår at noe av avfallet havner på søppelfyllingen.

Våre innovative løsninger for avfallshåndtering gjør det mulig for Seneca å motta og behandle MSW, store mengder avfall og avfall fra gaterengjøring, og hjelper lokale myndigheter med å oppnå deres miljø- og bærekraftmål.

Seneca har levert viktige tjenester for avfallsbehandling til Norfolk County Council siden april 2016 for rundt 30 000 tonn med husholdningsavfall hvert år. Fra dag én har Senecas tjenestelevering overgått forventningene våre. Tjenestene har gått veldig jevnt, kostnadene våre har blitt redusert og miljøresultatene våre har blitt bedre.

Joel Hull – Renovasjonssjef, Norfolk County Council