Siden selskapet ble grunnlagt i 2010 har vi klart å etablere et omfattende nettverk av kjøpere av brennstoff fra avfall over hele Europa. Dette, kombinert med vår egen omfattende produksjonskompetanse på området, har gjort at vi har kunnet posisjonere oss som en av Storbritannias ledende bedrifter innen gjenvinning av brennstoff fra avfall. Seneca kommer i 2018 til å eksportere over 220 000 tonn brennstoff fra avfall fra egen produksjon og ytterligere 250 000 tonn gjennom meglingstjenesten for brennstoff fra avfall.

Vi har en høyt utviklet forsyningskjede som gjør at vi kan skreddersy en løsning for energigjenvinning til dine spesifikke avfallskrav. Teamet vårt skal utvikle en fullt integrert meglingspakke for brennstoff fra avfall som omfatter de nødvendige regulatoriske samtykkene, TFS-dokumentasjon, eksportlogistikk og energigjenvinning.