Seneca Resource Recovery gir operatører for avfallshåndtering over hele London og Sørøst-England et trygt, pålitelig og bærekraftig mottaksanlegg for avfallet.

Våre døgnåpne anlegg i Wembley medfører korte driftspauser for kjøretøyene, slik at kundene våre kan maksimere produktiviteten til vognparken for avfallssamling samtidig som vi unngår å sende noe av avfallet til søppelfyllingen.

Vi prosesserer avfall fra kommunen, byggebransjen og kommersielt og industrielt avfall og restavfall til brennstoff fra avfall, og gir på den måten et svært bærekraftig alternativ til søppelfyllingene og hjelper samtidig kundene våre med å oppnå deres miljømål.