Biodrivstoff er en integrert del av porteføljen vår for gjenvunnet brensel, som brukes til å produsere lavkarbonenergi på mange anlegg i hele Storbritannia.

Avfallstreverk som har blitt gjenvunnet fra våre produksjonslinjer for brennstoff fra avfall og mottatt av renovasjonskunder, blir omgjort til mange ulike typer biodrivstoff med høy energiverdi.