Biodrivstoff er en integrert del av porteføljen vår for gjenvunnet brensel, som brukes til å produsere lavkarbonenergi på mange anlegg i hele Storbritannia.

Avfallstreverk som har blitt gjenvunnet fra våre produksjonslinjer for brennstoff fra avfall og mottatt av renovasjonskunder, blir omgjort til mange ulike typer biodrivstoff med høy energiverdi.

Tilbake til toppen