Vårt spesialiserte produksjonsanlegg for drivstoff i Wembley, London, gjør det mulig for kundene våre å oppfylle ambisjonene deres om null avfall til søppelfyllinger ved å forvandle ulike typer avfall, for eksempel kommunalt, industrielt og kommersielt avfall, til brennstoff fra avfall (RDF).

The resulting grades of fuel are used by our European partners to generate energy bringing further environmental benefits by reducing reliance on the burning of fossil fuels to heat and power buildings.

Du ulike avfallsbrenselskvalitetene vi produserer benyttes av våre europeiske partnere til å generere energi som gir ytterligere miljøfordeler ved å redusere bruken av fossilt brennstoff til å varme opp og levere strøm til bygninger.