Seneca Resource Recovery har de nødvendige ressursene og den rette kompetansen til å tilby kunder i hele Sørøst-England tjenester for renovasjon for nødsituasjoner som omfatter ulovlig dumping og klarering av områder i stor skala, inkludert sikker avhending av farlig avfall.

Vognparken vår og et døgnåpent Wembley-anlegg gjør det mulig for oss å respondere raskt til kunder som trenger en pålitelig leverandør av avfallshåndtering, og å yte støtte til uventede krav til gjenvinning av avfall. Teamene våre har lang erfaring i å håndtere en rekke nødssituasjoner for eiendomsforvaltningsselskaper, utleiere, lokale myndigheter og bedrifter innen FM-sektoren.