Vår tilnærming går ut på å tilby førsteklasses service. Vi sørger derfor for å gi teamene våre tydelig ledelse og et godt miljø som legger til rette for at de kan levere konsekvente og pålitelige tjenester til kundene våre. Vår visjon om å bli anerkjent som en dynamisk og innovativ virksomhet, utgjør grunnlaget og motivasjonen for disse verdiene.

tcwTranslated NO

Careys anlegg og vognpark

Carey Group eier og driver over 2000 spesialtilpassede anlegg og maskiner og en vognpark på over 500 lastebiler og varebiler, som spiller en viktig rolle for alle Carey Group-selskapene.
Alle anleggene inspiseres og vedlikeholdes jevnlig for å sikre sikker og effektiv drift og er sertifisert på høyeste nivå av blant annet FORS og CLOCS.

Helse og sikkerhet

Vi anerkjenner at vår første plikt er å beskytte de ansattes helse, sikkerhet og velferd. Dette gjør vi ved å lære opp personalet til de høyeste standardene, opprettholde et trygt arbeidsmiljø av høy kvalitet, gi tilstrekkelig tilsyn til enhver tid og kommunisere effektivt på alle nivåer.

Vårt eget initiativ, Safe Home Every Home (SHED), er integrert i kulturen vår, og støtter fullt ut det ISO-akkrediterte integrerte styringssystemet som omfatter ISO 9001, 14001 og 18001.

Bærekraft

Brennstoff fra avfall er en verdifull varme- og kraftkilde, og det er dessuten et bærekraftig alternativ til søppelfyllinger.

Vår eksport av brennstoff fra avfall til europeiske energigjenvinningsanlegg er karbonnøytral, da det høye effektive nivået av kraftvarme (CHP) langt overveier effekten av å transportere brennstoff fra avfall til fastlands-Europa. Partnerne våre innen energigjenvinning genererer elektrisitet, benytter varme til fjernvarmesystemer eller industrielle applikasjoner og resirkulerer de faste restene, som aske for veibygging.

Kvalitet og forbedring av virksomheten

Seneca er forpliktet til å levere drivstoff av høy kvalitet til sine energigjenvinningspartnere, i tide, hver eneste gang.
Vi engasjerer oss i den løpende utviklingen av prosessene våre for drivstoffproduksjon, forsyningskjeder og logistikksystemer for å sikre at vi fullt ut kan møte markedets krav og tilby ekte verdiskapning til partnerne våre.

Dette reflekteres i de nylige betydelige investeringene våre innen innovativ logistikkteknologi og produksjonsutstyr for brennstoff fra avfall som har gjort det mulig for oss å etablere Seneca som markedsledere.